بيانيه انجمن اسلامي اميركبير به مناسبت سالروز درگذشت مهندس بازرگان

خبرنامه اميركبير: امروز ۲۸ ديماه، مصادف است با دوازدهمين سالگرد فوت مرحوم مهندس مهدي بازرگان. به همين مناسبت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير بيانيه اي صادر كرد. متن كامل اين بيانيه به اين شرح است:

روزهاي پاياني ديماه يادآور خاطره تلخ و گزنده از دست دادن بزرگ مرد تاريخ معاصر ايران، مرحوم مهندس مهدي بازرگان، است. بزرگ مردي كه سراسر عمر با بركتش را در راه استيفاي حقوق ملت ايران سپري كرد.

بازرگان شرافتمندانه زيست و شرافتمندانه نيز ديده از جهان فروبست. مهندس بازرگان تمام عمر خود را در سنگر آزاديخواهي گذراند و به مبارزه با استبداد برخاست.  چرا كه به درستي معتقد بود ريشه تمام مشكلات مردم ايران، استبدادي است كه ساليان سال بر دست و پاي اين ملت گره خورده است. بازرگان در راه ايستادگي بر مواضع اصولي خود و استيفاي حقوق ملت ايران، خويشتن را نه وامدار اهداف جزم انديشانه و ايدئولوژيك مي دانست و نه پايبند به منافع شخصي، گروهي و حزبي بود.

به گفته روشنفكر ارزنده، دكتر سروش، بازرگان حقيقتا فردي بود كه به نام بازرگان بود و نه به صفت. وي با دين خود بازرگاني نمي کرد چرا كه اعتقادات خود را سرمايه اي نمي دانست که از آن سودي متوقع باشد. بازرگان گوهر دين را اخلاق مي دانست و آشكارا در مقابل كساني كه به بهانه اجراي احكام الهي در صدد تحميل تفكرات جزم انديشانه و خانمانسوز خود بوده و اصول اوليه اخلاقي را زير پا مي گذاشتند، مي ايستاد.

و اما در پي گذر ساليان متمادي، تاريخ بر مواضع و انديشه هاي مهندس بازرگان و همفكران او صحه مي گذارد. امروز هيچ عقل سليمي نيست كه بر پختگي و درايت اين بزرگ مرد آفرين نزند و از كنار گذاشتن و محجور ماندن بازرگان در طي ساليان پس از انقلاب افسوس نخورد.

يعقوبوار وااسفاها هميزنم / ديدار خوب يوسف کنعانم آرزوست

جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او / آن نور روي موسي عمرانم آرزوست

دي شيخ با چراغ هميگشت گرد شهر / کز ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست

گفتند يافت مينشود جستهايم ما / گفت آن چه يافت مينشود آنم آرزوست

به اعتقاد ما كشور ايران امروز بيش از هر زمان ديگري به بازرگان و بازرگان ها نيازمند است. امروز ما نيازمند مشي اعتدالي و روش عدالت طلبانه و آزاديخواهانه بازرگان هستيم. نياز به بازرگان هايي داريم كه با دين خود بازرگاني نكنند. نياز به بازرگان هايي داريم كه بر سر حقوق حقه و آزادي هاي مردم بازرگاني نكنند. نياز به بازرگان هايي داريم كه با شجاعت و بي پروا حقيقت را بگويند حتي اگر به ضرر ايشان باشد. نياز به بازرگان هايي داريم كه حقوق پايمال شده دانشجويان مظلوم را قرباني سهم خواهي حقير خود از قدرت ننمايند.

 امروز كه باز از پس ساليان دراز هنوز بلندپروازي هاي نابخردانه و تحميل هزينه هاي گزاف و بي مورد بر دوش خسته مردم ايران، براي دولتمردان درس عبرت نشده است. امروز هنوز عده اي به دنبال سياست هاي دن كيشوتي در عرصه داخلي و خارجي بوده و با اتخاذ چنين سياست هايي مملكت را تا سر حد بحراني جدي به پيش برده اند. جماعتي جزم انديش كه سقف معيشت خود را بر ستون شريعت استوار كرده اند و از قضا هنوز عنادي عميق و عجيب با راه و روش آن بزرگان دارند.

عمق اين عداوت و كينه تا سرحدي است كه حتي ميراث گرانقدر بازرگان در دانشگاه ها(انجمن هاي اسلامي دانشجويان) را از گزند گرز گران خود بي نصيب نگذاشته اند. انجمن هاي اسلامي دانشجويان كه عمر و سابقه نزديك به نيم قرن آن ها حتي از عمر نظام جمهوري اسلامي نيز فزون است، توسط مهندس بازرگان و يارانش به عنوان نهادي آزاديخواه و استبدادستيز در دانشگاه ها تاسيس شد. اما اين ميراث جاودان مهندس بازرگان اين روزها تحت شديدترين هجمه ها و حمله هاي تاريك انديشان آزادي ستيز قرار دارد. و بر ما دانشجويان است كه با مقاومت خود نگذاريم اين شعله هميشه فروزان و اين يادگار عزيزان با هجمه اي و حمله اي خاموش و فراموش شود.

انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير وظيفه خود مي داند به پشتوانه آحاد دانشجويان آزاديخواه، با حفظ و حراست از ميراث گرانسنگ مهندس بازرگان و مرحوم طالقاني، و مقاومت در مقابل قدرت سركوبگر اجازه ندهد فضاي دانشگاه ها به سمت فضايي قبرستاني سوق داده شود و در اين راه از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد كرد.

در پايان ياد و خاطره مرحوم مهندس مهدي بازرگان را در دوازدهمين سالگرد درگذشتش گرامي مي داريم و اميدواريم پس از اين با برگرفتن بيش از پيش روش و منش آن بزرگان بتوانيم نويددهنده آينده اي روشن براي خود و ايران زمين باشيم.

انجمن اسلامي دانشجويان

دانشگاه صنعتي اميركبير

(پلي تكنيك تهران)

28 دي ماه 1385