پیامهای نوروزی سال 1386، به ترتیب حروف الفباء

 

نعمت آزرم 1 - سالروز 29 اسفند ملی شدن صنعت نفت وسروده ستاره جاوید ، گلزار خاوران وسروده نوروز بر مزارشهیدان

نعمت آزرم 2 - نوروزخجسته ، چگونگی و پیدایش نوروز، جایگاه نوروز دراشعار شعرای ایران وسروده نوروز

محمود ادیب - مسئول دفتراروپائی حزب ملت ایران

دکترمسعود افتخاری - روانشناس ،  پزشک وجراح ،  ازفعالین سیاسی واجتماعی ایران

شهره بدیعی دهکردی - فعال اجتماعی وهمسرمحمد نوری دهکردی ازقربانیان رستوران میکونوس

محمد برقعی -  استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن ، فعال سیاسی اجتماعی

ابوالحسن بنی صدر - اولین رئیس جمهور ایران

دکترمرتضی بهزاد - پزشک وفعال سیاسی مسائل ایران

سیروس بینا - استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه مینوسو تا و متخصص بحران اقتصاد نفت

یونس پارسا بناب - استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن و عضو جامعه اتحادیه سوسیالیستهای ایرانی در آمریکای شمالی

پیمان پاکمهر - فعال حقحق بشر و روزنامه نگار در تبریز

محمد جعفری - مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا سال خرداد 1360 و محقق مسائل تاریخی ایران

ناهید خیرابی - روزنامه نگار ، تهران

دکتر حسین رضازادگان - پزشک ، فعال سیاسی اجتماعی

زویا زرافشان - دانشجو و دختر ناصر زرافشان

مجید زربخش - از بنیانگزاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و از فعالان اجتماعی و سیاسی

حسین شاه حسینی ، تهران -  اولین رئیس سازمان تربیت بدنی پس از انقلاب و عضو هیئت امنای قلعه احمد آباد

نورالدین غروی - دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب ، صاحبنظر مسائل قومی و اجتماعی ایران

سعید فراهانی - روزنامه نگار ، تهران

اعظم لحنی ، مهدی فراهانی - فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی

عرفان قانعی فرد - مترجم و زبانشناس ، تهران

محمد رضا کثرانی - از فعالین جنبش دانشجوئی ، عضو انجمن دشت پاسارگارد و روزنامه نگار ، تهران

جهانگیر گلزار - از اعضا مجامع اسلامی

کاوه گلزار - پیام نوروزی نو جوان ایرانی

کتایون گودرزی - هنرمند و پژوهشگر شعر فارسی

مهران مصطفوی - استاد دانشگاه در پاریس و از فعالین سیاسی اجتماعی

دانش معتمدی - دبیر شورای انقلابی هنرمندان و هنر کاران مستقل ایران ،تهران

علی اکبر معین فر ، تهران - اولین وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب

دکتر محمدعلی مهرآسا - از استانداران پس از انقلاب و از فعالین سیاسی اجتماعی

پرویز ورجاوند ، تهران - عضو هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایران

ژاله وفا - عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی