کتایون - گودرزی                                           بازگشت به صفحه اول                                                                     

زمان پخش
Sep11, 2006
Mar20, 2007
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

    موضوع مصاحبه

 در باره آلبوم روز وشب  ،  غزلیات مولانا ، با اجرای هنرمند جوان خانوم کتایون گودرزی و موسیقی رضا درخشانی
پیام نوروزی  سال 1386