رادیو آزادگان           

زمان پخش

 

 ابوالحسن  بنی صدر

Oct 12, 2004

Oct 20, 2004

Oct 27, 2004

Nov 03, 2004

Nov 06, 2004

Nov 16, 2004

Nov 23, 2004

Nov 30, 2004

Dec 07, 2004

Dec 14, 2004

Dec 22, 2004

Dec 28, 2004

Jan 05, 2005
Jan 12, 2005
Jan 19, 2005
Jan 26, 2005
Feb 02, 2005
Feb 09, 2005
Feb 16, 2005
Feb 18, 2005
Feb 03, 2005
Mar 02, 2005
Mar 09, 2005
Mar 16, 2005
Mar 23, 2005
Mar30, 2005
May 11,2005
May18, 2005
May25, 2005
Jun 01, 2005
Jun 08, 2005
Jun 15, 2005
Jun 22, 2005
Jun 29, 2005
July 06, 2005
July 13,2005
July 20, 2005
July 27, 2005
Aug 03 ,2005
Aug 03 ,2005
Aug 10, 2005
Aug 10, 2005
Aug 17, 2005
Aug 17, 2005
Aug 31, 2005
Sept 07, 2005
Sept 07, 2005
Sept 14, 2005
Sept 14, 2005
Sept 21, 2005
Sept 21, 2005
Sept28, 2005
Sept28, 2005
Oct 05, 2005
Oct 12, 2005
Oct 12, 2005
Oct 19, 2005
Oct 19, 2005
Nov 02,2005
Nov 02, 2005
Nov 09, 2005
Nov 09, 2005
Nov16, 2005
Nov 16, 2005
Nov 23, 2005
Nov 23, 2005
Nov 30, 2005
Nov 30, 2005
Dec 07, 2005
Dec 07, 2005
Dec 14, 2005
Dec 14, 2005
Dec 21, 2005
Dec 21, 2005
Dec 21, 2005
Dec 28, 2005
Dec 28, 2005

 موضوع مصاحبه

 

 توانائیها

اکتبر سورپرایز

آزادی

انتخابات آمریکا

سالگرد دکتر حسین فاطمی

ترس ها 1

 ترس ها 2

 ترس ها 3

اتحاد -اخلاق-رفراتدم

  استقلال-ابهام-اتحاد

 موانع اتحاد و رفراندم

 جبهه متحد اسطوره ها  

ایرانیت 1

ایرانیت 2

اسلام بیان آزادی یا قدرت

سالکرد- ریاست جمهوری 25

بیان آزادی 1

سالگردانقلاب 57

بیان آزادی 2

عاشورا

 بیان آزادی 3

  بیان آزادی 4

عرفان مصدق

 اقتصاد واستقلال

1 - نوروز 1384

2 - نوروز 1384

  انتخابات ریاست جمهوری

فکر جمعی جبار 1

فکر جمعی جبار 2

فکر جمعی جبار3

فکر جمعی جبار4

انتخابات ریاست جمهوری

دور اول انتخابات ریاست جمهوری

پس از انتخابات ریاست جمهوری

پس از انتخابات چه باید کرد

خشونت زدائی 1

خشونت زدائی 2-گنجی-30تیر

خشونت زدائی 3

خشونت زدائی 4و 14 مرداد

جوان و انتخاب 1 - اگبرگنجی

اخبار روز و گنجی-1

جوان و انتخاب 2-2

اخبارروز-گنجی-28مرداد

جوان و انتخاب 3

اخبار روز-جوان و انتخاب 4

بخش اول-اخبارروز، جنگ ایران و عراق

جوان و انتخاب 5

1- تحلیلی از شرایط امروز ایران

2 -جوان و انتخاب  6

1 - اخبار ووقایع روز

2 -جوان و انتخاب  7

1 - جوان و انتخاب  8

2 - مسئله اتمی ایران

جنگ ایران و عراق،علل بوجود آمدن جنگ 1

علل وقوع جنگ ایران و عراق 2

تفویض احتیارات به مجمع تشخیص مصلحت نظام

1-جنگ ایران و عراق  3

2-اخبار روز ایران

1 جنگ ایران و عراق 4 ، گزارش سیا

2 جنگ ایران و عراق 4

1 - دکترحسین فاطمی ، جنگ ایران و عراق 5

2 - جنگ ایران و عراق 5 ، گروگانگیری

1- علل وقوع جنگ ، گروگانگیری

2- گروگانگیری ،اخبار روز

1 - فروهرها ، اقوام ایرانی

2 -  بحران هسته ای

1 - قرارداد الجزایر 1

2 - قرارداد الجزایر 2 و اوضاع امروز ایران

1 - 16 آذر و پوشش زور

2 -  پوشش زور و اخبار روز

1 - پوشش زور ، اخبار روز و دولت احمدی نژاد

2 -اخبار روز و پوشش زور

1- شفاف سازی

2 - شفاف سازی

3 - شفاف سازی

1 - شفاف گردانی

2 - شفاف گردانی و اخبار روز