سايت اطلاع رساني مستقل ادوار نيوز تعطيل شد

 

سايت خبری مستقل ادوار نيوز وابسته به دفتر مرکزی ادوار تحکيم  وحدت در بعد از حمله ماموران وزارت اطلاعات به دفتر اين سازمان دانشجويي از تاريخ ٢٨ مرداد ماه  تعطيل شده است. از سوی ديگر سرويس پرشين بلاگ تنها شرکت خدمات دهنده رسمي ايران به "اشتباهي" قرباني مسدود سازی قرار گرفت.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : "مسدود سازی سايت مستقل ادوار نيوز نشانگر اراده حاکميت مبني بر ناپديد کردن سايت های مخالفان سياسي، جنبش زنان و مدافعان حقوق بشر از  شبکه اينترنت ايران است.  ما خواهان بازگشايي اين سايت که تنها سايت مستقل اطلاع رساني سانسور نشده در ايران بود، هستيم."

در روز ٢٧ مرداد دفتر مرکزی تشکل ادوار تحکيم وحدت که در آن سايت ادوار نيوز به روز مي شد، توسط تعدادی از ماموران لباس شخصي وزارت اطلاعات مورد تهاجم قرار گرفت. ماموران امنيتي بعد از تفتيش اين محل همه ی اسناد، سي دی و کامپيوتر های موجود در دفتر را همراه خود بردند. سايت ادوارنيور سال گذشته آغاز به کار کرده بود و بخش  عمده ای از اخبار آن در باره نقض حقوق بشر در ايران بود. از فردای حمله ماموران امنيتي اين سايت خبری از کار بازمانده است.   

حمله به دفتر مرکزی ادوار تحکيم وحدت در آستانه صدمين روز بازداشت دبير کل اين تشکل علي اکبر موسی خوئيني انجام گرفته است. وی روز ٢٢ خرداد  بهنگام شرکت در تظاهراتي که به دعوت انجمن ها و گروه های مدافع حقوق زنان، برای تغيير قوانين اساسي زن ستيز برگزار شد، بازداشت و همچنان در زندان اوين بسر مي برد. اين نماينده سابق مجلس، مدافع فعال آزادی بيان از جمله تهيه کنندگان گزارشي برای مجلس ششم در باره ی زندانهای غير قانوني و مخفي ايران بود،  اين گزارش به قانوني در اين باره و تعطيل شدن برخي از اين زندانها انجاميد. زندان هايي که در سالهای ٨٠-٨٣  ده ها نفر از زندانيان سياسي و روزنامه نگاران در آنجا به شکل مخفيانه و غير قانوني در بازداشت بسر مي بردند.

شنبه اول مهر ماه مدير شرکت پرشين بلاگ  اعلام کرد که مجموعه پرشين وبلاگ  توسط همه ی شرکت های خدمات دهنده اينترنت مسدود شده اند. شرکت های مذبور اعلام کرده بودند که بنا بر دستور مقامات ذيح صلاح اين مسدود سازی صورت گرفته است. اين مسدود سازی در فردای اين روز با اعلام رسمي وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که اعلام کرده بود اين اقدام بشکل اشتباهي" انجام گرفته است، بر طرف شد.  

 

محمود احمدی نژاد رئيس جمهور و آيت اله خامنه ای رهبر  جمهوری اسلامي از جمله ٣٨ رهبر و مقام دولتی در جهان هستند که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند